Na obraz na korku môžete pripínať pripináčky, označiť navštívené miesta na mape alebo pripnúť poznámky.