Ochrana osobných údajov

Vážime si vašej dôvery a súkromia a budeme radi, ak si vyberiete náš obchod pre kúpu ponúkaných výrobkov. Bez odovzdania časti osobných údajov ako je email, telefón alebo adresa ale nie sme schopní Vašu objednávku vybaviť.
Tento záväzok berieme veľmi vážne a garantujeme Vám, že s Vašimi osobnými údajmi nijako neobchodujeme a odovzdávame je len v rámci plnenia zmluvy, a to na zabezpečenie prepravy a komunikáciu medzi nami v rámci obchodného prípadu.
Nevyužívame Vaše kontakty pre spam. Maximálne Vás v rámci zlepšovania nami ponúkaných služieb sa Vás opýtame ako ste boli s nákupom u nás spokojní. Nič viac.
Osobné údaje nutné pre uskutočnenie objednávky
 
Ak ste fyzická osoba (nie ste podnikateľ), predáte nám nasledujúce údaje:

Meno, priezvisko a úplná kontaktná adresa - bez toho to jednoducho nepôjde - musíme vedieť, komu a kam máme tovar dodať
Telefón - ten využívame na komunikáciu s Vami v prípade, že s Vami potrebujeme niečo prerokovať, a potom dopravcovi, aby Vás mohol pri doručení kontaktovať
E-mail - na email Vám potvrdíme prijatie objednávky a tiež Vás budeme priebežne informovať, v akej fáze vybavovania sa Vaša objednávka nachádza
Bankové spojenie - toto od Vás budeme potrebovať v prípade, že Vám budeme vracať peniaze za tovar
 
 
Ak ste podnikajúca fyzická alebo právnická osoba, potom od Vás budeme potrebovať:
 
Pre vystavenie faktúry
• Názov firmy
• Úplnú poštovú adresu
• IČ
• DIČ

A ďalej potom
• Meno a priezvisko - kontaktná osoba na firme, ktorá bude môcť zásielku skontrolovať a prevziať
• Telefón - ten využívame na komunikáciu s Vami v prípade, že s Vami potrebujeme niečo prerokovať, a potom dopravcovi, aby Vás mohol pri doručení kontaktovať
• E-mail - na email Vám potvrdíme prijatie objednávky a tiež Vás budeme priebežne informovať, v akej fáze vybavovania sa Vaša objednávka nachádza
• Bankové spojenie - toto od Vás budeme potrebovať v prípade, že Vám budeme vracať peniaze za tovar

Osobné údaje spracovávame v rámci nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (GDPR)
Kto sme?
Správcom vašich osobných údajov je firma MIA style s.r.o. so sídlom Nákladné 3179/1, 70200 Moravská Ostrava, IČO: 06792316, DIČ CZ06792316. Spisová značka C 73260 vedená na Krajskom súde v Ostrave.
Kontaktné údaje správcu:
Pre doručovanie použite adresu: MIA style s.r.o. so sídlom Nákladné 3179/1, 70200 Moravská Ostrava, e-mail: info@tapety-mia.cz.cz, telefón +420 777 899 162
Zákonný dôvod na spracovanie osobných údajov:
Vaše údaje spracovávame za účelom plnenia zmluvy - teda zabezpečenie a dodanie vami objednaného tovaru, konzultácií a poradenstva. Nami požadované osobné údaje sú potrebné na plnenie zmluvy medzi vami a Správcom.
Vaše osobné údaje využijeme aj pre hodnotenie vašej spokojnosti s našimi službami, na základe právneho titulu oprávneného záujmu Správca.
Z našej strany nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie, vrátane profilovanie podľa čl. 22 nariadenia.
 
Doba uloženia / spracovanie osobných údajov:
Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy, a ďalej po dobu nutnú na účely archivovanie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Rozsah spracovanie osobných údajov:
Spracovávame iba údaje nevyhnutne potrebné na plnenie zmluvy - meno, priezvisko, adresu, e-mail a telefónne číslo.
V prípade potreby vás požiadame o číslo účtu, na ktoré vám vrátime vaše financie.
Ďalšie príjemcovia osobných údajov:
Vaše osobné údaje môžu byť ďalej spracované tretími stranami. Ide o firmy, ktoré sprostredkovávajú služby pre chod eshopu:
• Prepravné spoločnosti - zabezpečuje dopravu tovaru k Vám
• Kartové spoločnosti - vďaka nim môžete pohodlne platiť platobnou kartou
• Bankové služby - ak Vám zašleme peniaze späť
• Externé expedičné sklady - v prípade, že tovar zasielame z externého skladu
• Externé služby v rámci zisťovania výške spokojnosti s nákupom na našom eshope (Heuréka)

"Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi

vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielanie e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať. "

Vaše osobné údaje nie sú a nebudú predávané do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ), alebo inej medzinárodnej organizácii.


Práva dotknutej osoby - teda vaše práva:
Zo zákona máte právo na prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie - prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov a na ich prenositeľnosť.
 
Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo od Správca požadovať informácie o účele spracovania osobných údajov, kategóriu, rozsahu a všetkých dostupných informáciách o ich zdroji a plánované dobe spracovania.
Právo na opravu alebo vymazanie
Správca má povinnosť bez zbytočného odkladu opraviť nepresné osobné údaje, vy máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Máte právo požadovať vymazanie osobných údajov, a to v prípade, že je daný jeden z týchto údajov:
1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
2. subjekt údajov odvolá súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracovávané, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;
3. subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu;
4. osobné údaje boli spracované nezákonne;
5. osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovené v práve Európskej únie alebo Slovenskej republiky;
6. osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti na základe súhlasu, ktorý udelilo dieťa.
Právo na obmedzenie spracovanie
Máte právo požadovať od Správcovi obmedzenia spracovania v týchto prípadoch:
1. subjekt údajov popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby Správca mohol presnosť osobných údajov overiť;
2. spracovanie je protiprávne a dotknutá osoba namieta voči vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
3. Správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale subjekt údajov je požaduje pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.
Právo namietať
Toto právo sa vzťahuje na vaše osobné údaje, ktoré sa spracúvajú na účely priameho marketingu. V tomto prípade máte právo zrušiť možnosť používanie vašich osobných údajov.
Právo na prenosnosť
Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste poskytli Správcovia a odovzdať tieto dáta inému Správcovi, a to v prípade že:
1. spracovanie je založené na súhlase so spracovaním osobných údajov alebo ide o spracovanie osobných údajov na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy s dotknutou osobou; a súčasne
2. spracovanie sa vykonáva automatizovane.
Ak sa domnievate, že spracovaním vašich osobných údajov došlo porušenie, alebo je porušované právo, máte okrem iného možnosť podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.
Nemáte povinnosť nám svoje osobné údaje poskytnúť.
Poskytnutie týchto údajov je ale nevyhnutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez ich poskytnutia nie je možné zmluvu uzavrieť a z našej strany ju splniť.

Soubory Cookies


V rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky a pro analytické účely používáme tzv. soubory cookies. 
Cookies jsou male textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči. Více informací o souborech cookies můžete nalézt zde. Soubory cookies využíváme např. pro:

  • pro správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušeji dokončili svoji objednávku
  • pro zapamatování Vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat
  • zjištění informací o tom, co jste si prohlíželi, abychom Vám nezobrazovali reklamu na zboží, o které nemáte zájem

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Soubory coockie neobsahují žádný osobní údaj, který nám předáváte v rámci objednávky, registrace nebo zaslaného dotazu. Podle cookies Vás nemůžeme identifikovat.

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt v další dokumentaci internetových prohlížečů

Používáním našeho e-shopu souhlasíte s použitím zmíněné technologie.